घर > हाम्रोबारे >उत्पादन आवेदन

उत्पादन आवेदन

BOMCAR उत्पादनहरू निम्न समावेश छन्:

1. ब्रेक प्याड

2. स्टीयरिङ र्याक

3. ब्रेक जुत्ता

4. पावरस्टेयरिङ पम्प

हाम्रा सामानहरू जापानी कार, कोरियन कार र अमेरियन कारहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।